Undeb Golff Sir Gaernarfon - Caernarfonshire Golf Union
Croeso i Brofiad Golff Sir Gaernarfon - Welcome to the Caernarfonshire Golf Experience

scroll down for more

News

The Annual free County Get-together for Caernarfonshire Club members with a handicap index of 9.0 or less is at Nefyn Golf Club on Sunday 28th April 2024, from 12.00 noon to 13.26pm. A maximum of 36 spaces are available. First come first served. Contact me with name, club, handicap index and CDH number by email to matchseccdgu@gmail.com

All of our fixtures for 2024 are now on the County Competitions Page. All Individual and Pairs Competitions are Open. The Caernarfonshire Cup can only be won by player members from Caernarfonshire Clubs.


Amdanom ni - About us

Croeso i wefan Undeb Golff Sir Gaernarfon
Mae Undeb Golff Sir Gaernarfon a'r cylch yn gymdeithas o 22 o glybiau golff yn ardaloedd Sir Gaernarfon ac Ynys Môn
Mae amcanion yr Undeb yn

1. Hybu a hyrwyddo'r gêm o golff yn yr ardal o'i hawdurdodaeth gan

2. Cynnal cyfarfodydd pencampwriaeth y Sir bob blwyddyn.

3. Trefnu digwyddiadau golff eraill y sir drwy gydol y flwyddyn.

4. Annog a hwyluso gemau rhwng clybiau a rhyng-siroedd.

5. Gweinyddu'r cyfrifoldebau a ddirprwywyd iddo gan Undeb Golff Cymru o dan y cynllun sgorio safonol ar gyfer crafu a rhoi cymorth i gymryd rhan mewn digwyddiadau GUW.

Welcome to the Caernarfonshire Golfing Union website
The Caernarfonshire Golfing Union is an association of 22 Golf Clubs in the Caernarfonshire and Anglesey areas
The Union's objectives are

1. To promote and further the game of golf in the area of it's jurisdiction by

2. Holding County Championship meetings every year.

3. Arranging other County Golfing Events throughout the year.

4. Encouraging and facilitating inter Club and Inter County matches.

5. Administering the responsibilities delegated to it by the Golfing Union of Wales under the Standard Scratch Score and Handicapping Scheme together with supporting participation in GUW events.


Link to North Wales Counties Golf Association https://www.northwalescountiesgolf.co.uk